Šta je organska poljoprivreda?

17.1.2017

Postoje dva tipa poljoprivrede: konvencionalna i organska. Glavna razlika između ova dva vida se krije u količini i u kvalitetu proizvoda. Dok se organskom proizvodnjom dobija manja količina zdravijih proizvoda, konvencionalna poljoprivreda obezbeđuje veći kvantitet proizvoda, ali na uštrb hranljivosti.

Šta je organska poljoprivreda?Osnovni princip organske poljoprivrede glasi: Zdravo zemljište - zdrava biljka i životinja - zdravi ljudi.

Da li su organski poljoprivredni proizvodi bezbedni?

Naravno! Organski proizvodi su potpuno bezbedni i ne sadrže u sebi hemijske pesticide ili sintetičke materije. Rezultat potpuno prirodne poljoprivrede je zdravija hrana, koja ima veću nutritivnu vrednost. Povrće, voće i žitarice gajene na organski način imaju poseban značaj u održavanju imuniteta i vitalnosti ljudskog organizma, a naročito su važni u ishrani dece i tinejdžera. Istraživanja su pokazala da organski proizvodi sadrže više kalijuma, gvožđa, kalcijuma i cinka nego proizvodi dobijeni konvencionalnim načinom poljoprivrede.

Zašto odabrati organske proizvode?

Pored toga što je organski proizvedena hrana izuzetno zdrava, bio proizvodnja ima i niz drugih prednosti koje se tiču uticaja na životnu sredinu. Organski način proizvodnje ne zagađuje vodu, vazduh ili zemlju. Zasniva se na korišćenju prirodnih bioloških ciklusa i poštuje naturalnu ekološku ravnotežu. Organska poljoprivreda se bazira na korišćenju održivih izvora energije i na taj način doprinosi očuvanju Zemlje.

Šta su prednosti organski proizvedene hrane?

Kako mogu prepoznati organski proizvod?

Bilo da kupujete u supermarketima, prodavnicama zdrave hrane ili na zelenim pijacama, najsigurnije je da na proizvodu potražite natpis „organski proizvod” i znak sertifikatora koji prati proizvodnju. U našoj zemlji Ministarstvo poljoprivrede garantuje, da je svaki proizvod koji nosi ovaj logo proizveden po pravilima organskog načina poljoprivrede.


KONTAKT

__________