6 prednosti organske poljoprivrede

17.1.2017

Poljoprivrednik, koji želi da prihvati metod organske poljoprivrede, mora da sledi pravila proverene agronomske prakse. To znači, da sme da koristi isključivo naturalna hraniva i prirodne herbicide. Ova pravila čine organsku proizvodnju biološki složenijom od konvencionalne poljoprivrede. Iako komplikovanija, organska poljoprivreda ima veći broj prednosti u odnosu na konvencionalnu.

6 prednosti organske poljoprivredeOrganska poljoprivreda doprinosi očuvanju našeg okruženja, zasniva se na tehnologijama, koje racionalizuju potrošnju energije, a za pakovanje najčešće koristi biorazgradive ili reciklirane materijale. Organska poljoprivreda je tesno povezana sa održavanjem bio- i agrobiodiverziteta. U nastavku članka ćemo navesti 6 najvećih prednosti organskog načina poljoprivrede.

1. Organska hrana je zdravija od konvencionalne i boljeg je ukusa

Hrana proizvedena na organski način sadrži veću količinu vitamina C, kalcijuma, gvožđa, antioksidanata i magnezijuma. Konvencionalno proizvedena hrana sadrži tragove pesticida, koji se koriste u intenzivnoj proizvodnji. U slučaju organske hrane nisu prisutni veštački materijali, herbicidi ili pesticidi, pa je ova hrana mnogo zdravija. Pošto ne sadrži aditive i pojačivače ukusa, organska hrana je i puno prijatnijeg i prirodnijeg ukusa.

2. Briga o životinjama

Organska poljoprivreda vodi više računa o životinjama od bilo kog drugog sistema uzgajanja.

3. Ne koriste se antibiotici

U organskoj poljoprivredi nije dozvoljena upotreba raznih antibiotika, koji služe za ubrzavanje rasta kod životinja.

4. Standardi su visoki

Za razliku od konvencionalne hrane, izvor organskih proizvoda je uvek proveren. Gazdinstva koja se bave organskom poljoprivredom su bar jednom godišnje podvrgnute inspekciji, pa možemo biti sigurni, da proizvodi, koji su označeni kao organski, stvarno odgovaraju pravilima organske proizvodnje.

5. Organska poljoprivreda čuva životnu sredinu

Organska proizvodnja ne deluje štetno ni na čoveka, ni na njegovu okolinu. Doprinosi očuvanju prirodne flore i korisnih insekata i proizvodi manju količinu nepoželjnog otpada. U slučaju organske poljoprivrede nema zagađenja usled prskanja i đubrenja sintetičkim materijalima.

6. Nije dozvoljeno korišćenje GMO

Korišćenje genetski modifikovanih organizama i njihovih proizvoda je strogo zabranjeno u organskoj poljoprivredi. Genetska modifikacija podrazumeva laboratorijsku manipulaciju genima, odnosno kombinaciju DNK dva različita organizma. U konvencionalnoj poljoprivredi se najčešće koriste usevi otporni na herbicide i usevi koji ubijaju insekte izlučenim toksinima.


KONTAKT

__________