Politika privatnosti

Veoma smo oduševljeni što ste pokazali interesovanje za našu farmu. Zaštita podataka je prioritet za našu farmu. Korišćenje internet stranice Cindel Agrofarm je moguće bez ikakvih indikacija ličnih podataka, osim potrebnih kolačića; za upotrebu kolačića, generalno dobijamo saglasnost od subjekata podataka.

Obrada ličnih podataka, kao što su kolačići, uvek će biti u skladu sa Generalnom regulativom o zaštiti podataka (GDPR), i u skladu sa propisima o zaštiti podataka u specifičnim zemljama, koje se primjenjuju na Cindel Agrofarm. Pomoću ove deklaracije o zaštiti podataka, naša farma želi da informiše javnost o prirodi, obimu i svrsi podataka koje sakupljamo, koristimo i procesiramo.

Kao kontrolor, Cindel Agrofarm je implementiro brojne mere, kako bi osigurao najkvalitetniju zaštitu podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prenos podataka na Internetu uvek može da ima sigurnosne nedostatke, tako da apsolutna zaštita ne može da bude zagarantovana.

1. Definicije

Deklaracija o zaštiti podataka o Cindel Agrofarmi zasnovana je na uslovima koje je Evropski zakonodavac koristio za usvajanje Generalne regulative o zaštiti podataka (GDPR). Naša deklaracija o zaštiti podataka treba da bude čitljiva i razumljiva za široku javnost, kao i za naše kupce i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, prvo moramo objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj deklaraciji o zaštiti podataka koristimo sledeće pojmove:

a) Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano ili identifikovano fizičko lice ("subjekat podataka"). Identifikovano fizičko lice je ono lice, koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, naročito preko identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Subjekat podataka

Subjekat podataka je svako identifikovano fizičko lice, koje se može identifikovati i čije lične podatke obrađuje kontrolor odgovoran za obradu.

c) Obrada

Obrada podrazumeva bilo koje operacije, koje se obavljaju na ličnim podacima ili na skupovima ličnih podataka, bez obzira da li se koriste automatska sredstva ili ne, kao što su sakupljanje, snimanje, organizovanje, strukturiranje, čuvanje, adaptacija ili izmena, pronalaženje, konsultacija, objavljivanje putem prenosa, diseminacije ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje uskladištenih ličnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje podrazumeva bilo koji oblik automatske obrade ličnih podataka, koji se sastoji od korišćenja ličnih podataka, kako bi se procenili određeni lični aspekti, koji se odnose na fizičko lice, a posebno za analizu ili predviđanje aspekata u pogledu performansi tog fizičkog lica na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih preferenci , interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili pokreta.

f) Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu

Kontrolor ili kontrolor odgovoran za obradu je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo, koje samo ili zajedno sa drugima određuje namene i sredstva obrade ličnih podataka.

g) Procesor

Procesor je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili drugo telo, koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

h) Treća strana

Treća strana je fizičko ili pravno lice, javni autoritet, agencija ili telo (osim subjekta podataka, kontrolora, procesora i lica, koja su pod direktnim ovlašćenjima kontrolora ili procesora), ovlašćeno za obradu ličnih podataka.

i) Pristanak

Pristanak subjekta podataka je svako slobodno dato, specifično, informisano i nedvosmisleno naznačenje želje subjekta podataka, putem kojeg on izjavom ili putem jasne afirmativne akcije, označava saglasnost sa obradom ličnih podataka koji se odnose na njega.

2. Ime i adresa kontrolora

Kontrolor za svrhe Generalne regulative o zaštiti podataka (GDPR), drugim zakonima o zaštiti podataka i drugim odredbama vezanim za zaštitu podataka je:

„Agro Farm Cindel”

Antal Cindel

Srbija

Kralja Tomislava 76, 24210 Bajmok

Telefon: +38162226690

Email: cinal@eunet.rs

Web sajt: http://www.cindelagrofarm.rs

Naša baza podataka se fizički nalazi na gore navedenoj adresi.

3. Ciljna grupa

Naša web stranica ne cilja osobe mlađe od 16 godina.

4. Kolačići (Cookies)

Ovaj web sajt koristi kolačiće.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji mogu da ih kombinuju sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili na osnovu korišćenja usluga. Ako nastavite da koristite naše web-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti web sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim. Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna vaša saglasnost. Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.

U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozovete svoju saglasnost u Podešavanjima kolačića na našoj web stranici.

Tipovi kolačića

Neophodni

Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima web sajta. Web sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića.

Podešavanja

Kolačići podešavanja omogućuju web sajtu da zapamti informaciju koja menja način na koji se web sajt ponaša ili izgleda, kao što su vaš podešeni jezik ili oblast u kojoj se nalazite.

Statistika

Statistički kolačići pomažu vlasnicima web sajta da razumeju interakciju posetilaca sa web sajtom anonimnim sakupljanjem informacija i izveštavanjem.

Marketing

Marketing kolačići se koriste za praćenje posetioca na web sajtovima. Namera je da se prikažu reklame koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika a time i od veće vrednosti za izdavače i treće strane oglašivače.

Neklasifikovani

Neklasifikovani kolačići su oni koji su u procesu naše klasifikacije i provajdera pojedinačnih kolačića.

5. Prikupljanje opštih podataka i informacija

Web sajt farme Cindel prikuplja seriju opštih podataka i informacija, kada osoba na koje se odnose ovi podaci ili automatizovani sistem pozove web stranicu. Ovi opšti podaci i informacije se čuvaju u datotekama dnevnika servera. Prikupljeni mogu biti: (1) tipovi pretraživača i verzije koje se koriste, (2) operativni sistem, koji pristupni sistem koristi, (3) web stranica sa koje pristupni sistem dolazi na našu web lokaciju, (4) podsajtovi, (5) datum i vreme pristupa Internet lokaciji, (6) adresa internet protokola (IP adresa), (7) dobavljač internet usluga pristupnog sistema i (8) bilo koji drugi slični podaci i informacije, koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sisteme informacionih tehnologija.

Prilikom korišćenja ovih opštih podataka i informacija, Cindel Agrofarm ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Ove informacije su neophodne da bi (1) ispravno dostavili sadržaj našeg web sajta, (2) optimizirali sadržaj našeg web sajta, kao i reklame i oglase, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informacionih tehnologija i tehnologije web stranice , i (4) pružili organima za sprovođenje zakona informacije, koje su neophodne za krivično gonjenje u slučaju sajber napada. Stoga, Cindel Agrofarm analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka naše farme, kao i osiguranja optimalnog nivoa zaštite za lične podatke, koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka dnevnika servera se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje pruža subjekat podataka.

6. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka

Kontrolor podataka obrađuje i čuva lične podatke subjekata podataka samo u periodu, koji je potreban za postizanje svrhe skladištenja, ili u periodu, koji je odobrio evropski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima koji se tiču poslovanja kontrolora.

Ako namena skladištenja nije primenjiva, ili ako istekne period skladištenja, propisan od strane evropskog zakonodavca ili drugog nadležnog zakonodavca, lični podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtevima.

7. Odredbe o zaštiti podataka pri korišćenju YouTube plug-in komponente

Na ovoj web stranici kontrolor ima integrisane komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal, koji omogućava video izdavačima da besplatno postavljaju video klipove kao i besplatan pregled i komentarisanje snimaka drugih korisnika.

Operativna kompanija YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je podružnica kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Sa svakom posetom stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrisana YouTube plug-in komponenta, web pretraživač automatski preuzima prikaz odgovarajuće YouTube komponente sa YouTube -a. Dodatne informacije o YouTube-u mogu se dobiti na linku https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tokom pretraživanja naših stranica, koje sadrže YouTube komponente, YouTube i Google skupljaju informacije o tome, koje specifične podstranice našeg sajta je posetilo subjekat podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube-u, YouTube prepoznaje kretanje korisnika kroz sve naše stranice, koje sadrže integrisani YouTube video. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google, a informacije se dodeljuju odgovarajućem YouTube nalogu subjekta podataka.

YouTube preko svoje komponente dobija informacije o poseti naše web stranice od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka prijavljen na svoj YouTube nalog u isto vreme, kada pretražuje našu stranicu. Ovo se dešava bez obzira na to, da li subjekat klikne na YouTube video ili ne. Ako prenos informacija na Youtube nije poželjan, subjekat može sprečiti prenos, tako što će se odjaviti sa svog YouTube naloga pre nego što poseti našu web stranicu.

Odredbe o zaštiti podataka na YouTube-u su dostupne na sledećem linku: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/KONTAKT

__________